הופכים זבל לדשן

רשת  רשימה 

קבע כיוון יורד

רשת  רשימה 

קבע כיוון יורד