חומר בשימוש חוזר

     

קבע כיוון יורד

     

קבע כיוון יורד