כלים חד פעמיים מתכלים

     

קבע כיוון יורד

     

קבע כיוון יורד