כיסי שתילה

     

קבע כיוון עולה

     

קבע כיוון עולה