כלי קרמיקה וחימר

     

קבע כיוון יורד

     

קבע כיוון יורד