ד״ר ברונר

     

קבע כיוון יורד

     

קבע כיוון יורד