עומר הגליל

     

קבע כיוון יורד

     

קבע כיוון יורד