עומר הגליל

     

קבע כיוון עולה

     

קבע כיוון עולה