תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר “אקו סטור”

ברוכים הבאים לאקו סטור (“האתר”). האתר מופעל ע”י איזגוט בע”מ ח.פ 515172153 (“אקו סטור”). האתר מספק ללקוחות האתר (“משתמש”) שירותי מסחר מקוונים כמו גם שירותי תוכן מעמיקים (‘My Eco Blog’). האתר מציע מגוון מוצרים, שירותים ותוכן בנושאי סביבה ואיכות חיים, עם דגש על איכות בשירות בתוכן ובמוצרים.

1. כללי
1.1. השימוש באתר כפוף לקבלת כל התנאים הכלולים במסמך זה (“תנאי השימוש”) ובמדיניות הפרטיות המפורסמת באתר, על ידי המשתמש. משתמש שאינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, לא יהא רשאי לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו לכל מטרה שהיא. אקו סטור רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי ושינוי זה יהא המחייב לכל דבר ועניין עם ביצועו ואילך. נוסחם העדכני של תנאי השימוש, כפי שיהיו מפורסמים באתר יהיה נוסחם המחייב גם אם במועד ההצטרפות לאתר של המשתמש היה נוסח אחר בתוקף. השימוש באתר מותר אך ורק למשתמשים אשר גילם מעל 18 שנים, בעלי ת”ז שהונפקה בישראל, כתובת דואר אלקטרוני תקינה וכרטיס אשראי בתוקף.

1.2. אקו סטור שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תוכנו של האתר, לרבות השירותים הכלולים בו, להפסיק, לגרוע או להוסיף עליהם, בכל עת, כולם או מקצתם. כן רשאית אקו סטור לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת, להוסיף עליהם או לגרוע מהם, ביחס לפעילות באתר או שימוש בו – כולה, חלקה, מאפיין שלו (feature) או יישום בו (application), בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש באתר על-פי תנאים אלה חלה על המשתמש בלבד בכל עת.

1.3. אקו סטור עשויה לבצע שיפורים, שינויים והשמטות באתר, בעיצובו ובשירותים המוצעים בו, בכל עת, ללא הודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או השבתות מטבעם. למשתמש לא תהיה טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אקו סטור בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או השבתות ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצוע השינויים.

1.4. השימוש בלשון זכר ויחיד הינו לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה/רבים.

1.5. אקו סטור תהא רשאית להפסיק את פעילות האתר, כולה או מקצתה, לתקופה מסוימת או באופן בלתי מוגבל והכל לפי שיקול דעתה וללא הודעה מוקדמת מצידה לכלל המשתמשים או לסוג משתמש מסוים.

1.6. בכל מקרה בו המשתמש ייתקל בבעיה טכנית, תפעולית או בקושי בביצוע הזמנות, יוכל ליצור קשר עם החנות בטלפון 077-4430-160 אשר פעיל בימים א’-ה’ בין השעות 9:00-20:00 או בדרך של מילוי טופס יצירת קשר בעמוד “צור קשר” באתר או פנייה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני: friends@ecostore.co.il.

2. המוצרים באתר
2.1. האתר מאפשר למשתמש לבצע הזמנות של המוצרים המופיעים באתר (“המוצרים”). המוצרים אינם מוצרים של אקו סטור והיא משמשת כמתווכת בין המשתמש לבין היצרן/היבואן של המוצרים.

2.2. אקו סטור רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להוסיף ו/או לגרוע ו/או לשנות ממגוון המוצרים המוצעים למכירה באתר, מבלי ליידע את המשתמש, והמשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.

2.3. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר תוצג תמונה להמחשה בלבד ותיאור לא ממצה של מפרט המוצר לרבות מחירו בשקלים בהתאם לשיעורו כדין. ידוע למשתמש, כי בכפוף להוראות כל דין, אקו סטור רשאית להציע מוצרים שונים ו/או מבצעים ו/או תנאים מסוימים לכל המשתמשים או לחלקם והוא מוותר על כל טענה בקשר עם האמור.

2.4. במקרה של פער או הבדל בין תמונת מוצר לבין תיאורו המילולי, יגבר התיאור המילולי. בכל מקרה מובהר, כי התיאור המילולי אינו חייב להיות מדויק והוא נועד לצורך ביאור אינפורמטיבי כללי ובלתי ממצה של מאפייני המוצר. עוד מובהר כי התיאור המילולי של המוצרים מופיע באתר בהתאם למידע שנמסר לאקו סטור מאת היצרן/היבואן של המוצרים, והוא מופיע באתר כמו שנמסר (AS IS). אקו סטור עושה כמיטב יכולתה על מנת שהמידע המוצג באתר יהיה מידע איכותי, מדויק, מפורט ונכון. יחד עם זאת, האחריות היחידה למידע המופיע באתר על המוצרים חלה על היצרן/ היבואן, לרבות כל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם. פרסום המידע על המוצרים אינו מהווה המלצה או הבעת עידוד מצד אקו סטור לרכוש את המוצרים, ואקו סטור לא תהיה אחראית לכל נזק שנגרם למי מהמשתמשים כתוצאה מרכישת המוצרים ו/או המידע המופיע לגביהם.

3. הצהרות סביבתיות מהימנות
3.1. במסגרת הצגת המידע לגבי המוצרים באתר, והצגת תכונות אקולוגיות של כל מוצר בפרט, אקו סטור מכבדת ומחוייבת ל״מדריך להצהרות סביבתיות מהימנות״ של המשרד להגנת הסביבה והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. מדריך זה נועד למנוע הטעיית צרכנים בנושאי איכות מוצרים ותרומתם לשמירה על הסביבה, ולמנוע ״התיירקקות״ (greenwash).

3.2. אנו באקו סטור עושים את מירב המאמצים לפעול בהתאם למדריך זה ומעבר לכך – להציג באופן הגלוי, הישיר, המפורט, המדוייק והכנה ביותר את תכונות המוצרים בכללותם, והתכונות האקולוגיות בפרט כפי שהתקבלו מהיצרן.

3.3. במידה וחלה טעות או חסר במידע מסוג זה שהתקבלו מיצרן המוצר הספציפי, הנוגע לאופי המוצר ו/או לתכונות האקולוגיות שלו ו/או אופן השימוש האופטימאלי שלו, כפי האמור לעיל, אין אקו סטור אחראית לפגיעה הישירה ו/או העקיפה שתגרם בעקבות כך.

4. My Eco Blog (“הבלוג”)
כל התכנים המופיעים בבלוג הם תכנים מקוריים, אשר נכתבו לאחר מחקר מעמיק ובדיקות חוזרות. אקו סטור עושה את מיטב המאמצים שהמידע בבלוג יהיה מהימן ומדויק, אך ככל שנמצא כי המידע אינו מדויק או מהימן, אקו סטור לא תהיה אחראית לכל נזק או עוגמת נפש שייגרמו למי מהמשתמשים כתוצאה מכך. הזכויות לתכנים כמו גם לתמונות המקוריות המופיעים בבלוג שייכים לאקו סטור ואין לעשות בהם שימוש לרבות הפצתם בפומבי ללא אישור מראש ומפורש בכתב מאקו סטור.

5. אופן השימוש
5.1. משתמש המעוניין לבצע פעולות באתר ימלא את פרטיו האישיים באופן מלא מדויק ונכון: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, סיסמה אישית לבחירתו, מס’ ת”ז ופרטי אמצעי תשלום. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד אקו סטור בקשר עם אי נכונות הפרטים האישיים של המשתמש.

5.2. מילוי הפרטים האישיים כאמור כפופה לאישור מדיניות הפרטיות של אקו סטור כפי שמופיעה באתר.

5.3. המשתמש יוודא כי הכתובת למשלוח מצויה באזורי החלוקה למשלוחים, שכן אספקת הזמנות מתאפשרת רק באזורי חלוקה מסוימים. למען נוחות המשתמש, כאשר המשתמש יכניס את כתובתו לאתר, יוצגו בפניו אפשרויות המשלוח, וכן האם ניתן לשלוח אל היעד המבוקש.

5.4. משתמש יוכל לבצע הזמנה ולרכוש את מגוון המוצרים הזמינים לרכישה באתר.

5.5. בנוסף למחירי המוצרים יחויב המשתמש בדמי משלוח כפי שייקבעו ע”י אקו סטור מעת לעת בגין אספקת המוצרים שבחר לרכוש באתר וכפי שיופיע בסיכום ההזמנה.

5.6. עם כל ביצוע ההזמנה, המשתמש יתבקש לאשר על ידי לחיצה על תיבת סימון (“Check Box”) כי קרא והינו מסכים לתנאי שימוש אלה. למען הסר ספק יובהר, כי באחריות המשתמש למנוע ולא לאפשר גישה למי שאינו מוסמך לכך מטעמו. לאקו סטור ו/או מי מטעמה לא תהא כל אחריות בגין כל נזק עקב חשיפת אמצעי כניסה לחשבונו בגין רשלנות המשתמש ו/או עקב ביצוע הזמנה של גורם בלתי מורשה אצל המשתמש ו/או ביצוע הזמנה על-ידי כל צד ג’.

6. הזמנות ומועדי אספקה
6.1. ביצוע הזמנות. המשתמש יוכל לבצע הזמנות מוצרים באמצעות האתר אשר יסופקו בהתאם למועדי האספקה המפורטים בסעיף ‏6.4 להלן (“הזמנה”). המשתמש יוכל להוסיף ל”סל הקניות” כל מוצר אשר מופיע כקיים במלאי. כל עוד לא נסתיימה ההזמנה יוכל המשתמש לשנות כמויות, להוסיף או לגרוע מוצרים מסל הקניות בהתאם למלאי הזמין באתר.

6.2. מלאי המוצרים. אקו סטור עושה את מירב המאמצים לעדכן את מלאי המוצרים באתר באופן שוטף. עם זאת, ייתכנו מקרים בהם מוצר אינו זמין במלאי אך האתר אינו מעודכן בהתאם. במקרה כזה, זו יזמין המשתמש מוצר שאינו זמין במלאי, אקו סטור תפעל לזיכוי המשתמש, באמצעות החזר כספי או מתן קרדיט לפי שיקול דעתה. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בקבלת קרדיט בגין המוצר שאינו זמין במלאי, אקו סטור תזכה את המשתמש בהחזר כספי של מלוא סכום המוצר שלא זמין במלאי (ככל שהוא המוצר היחיד בהזמנה, יוחזרו למשתמש גם דמי משלוח, ככל שהוא חויב בהם). למעט פיצוי כאמור, למשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה או תביעה כלפי אקו סטור בקשר עם מוצרים שאזלו מהמלאי כאמור לעיל.

6.3. ביצוע הזמנה, סיכום הזמנה ותנאי תשלום. בתום הזמנה יופיע עמוד סיכום הזמנה ובו פירוט הפריטים אשר הוזמנו על ידי המשתמש לרבות פרטי מחירים, דמי משלוח (ככל שקיימים) מע”מ וכיו”ב. הסכום לחיוב של כל משתמש הינו בהתאם לסכום שיופיע בסיכום העסקה שתשלח למשתמש לאחר ביצוע העסקה. איסוף עצמי של המוצרים בהזמנה יהיה מחנות אקו סטור ברח’ מעבר יבוק 5, תל אביב, בתיאום מראש בטלפון: 077-4430-160 בשעות הפעילות של החנות.

6.4. מועדי אספקה. ההזמנות יסופקו ללקוחות בתוך עד חמישה (5) ימי עסקים ממועד ההזמנה. יום עסקים לצורך חישוב זמני האספקה הוא עד השעה 16:00 ביום מסוים, כך שהזמנות שבוצעו עד השעה 16:00 יסופקו תוך חמישה (5) ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה, והזמנות שבוצעו לאחר השעה 16:00 יסופקו תוך חמישה (5) ימי עסקים מהיום למחרת (“מועד אספקה”). המשתמש מסכים כי במקרים של עומסים חריגים או מיוחדים, מועד האספקה עשוי להידחות ביום אחד. מובהר כי אקו סטור רשאית לדרוש נוכחות של המשתמש בעל כרטיס האשראי עמו בוצע התשלום בגין ההזמנה, בעת מסירת המשלוח ו/או חתימתו על מסמך לפי דרישת אקו סטור.

6.5. משלוחים באמצעות צד ג’. אקו סטור רשאית לעשות שימוש לצורך אספקת ההזמנה, בשירותי משלוחים חיצוניים. במקרה כזה, ייתכן שהמוצרים בהזמנה יפוצלו ולא יסופקו למשתמש בחבילה אחת, ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי אקו סטור בקשר עם האמור.

6.6. שינויים בהזמנות או ביטול מועד אספקה. לא ניתן לבצע שינויים בהזמנות לאחר ביצוע ההזמנה.

6.7. ביטול הזמנה. המשתמש רשאי לבטל הזמנות של מוצרים שאינם פסידים אשר הוזמנו באתר ככל שיש למשתמש זכות ביטול בהתאם ובכפוף להוראות הדין, ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 ותקנותיו, באמצעות הודעה שתימסר לאקו סטור. ההודעה יכול שתימסר בעל פה (בטלפון 077-4430-160), בכתב (במייל לכתובת: friends@ecostore.co.il) או באתר. בהודעת הביטול יש לציין שם ומספר ת”ז, פרטים ליצירת קשר ואת סיבת הביטול.

6.8. במקרה של ביטול הזמנה, חובה על המשתמש להחזיר לאקו סטור את המוצרים באריזתם המקורית ומבלי שנעשה בהם כל שימוש וללא פגם ובצירוף החשבונית או הוכחה אחרת על ביצוע העסקה ותנאיה. במקרה של ביטול עקב אי התאמה או פגם, אקו סטור תחזיר למשתמש את מלוא הסכום ששילם עבור ההזמנה, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול, ובלבד שהמוצר חזר באריזתו המקורית ולא נעשה בו כל שימוש. במקרה של ביטול שלא בשל אי התאמה או פגם, אקו סטור תחזיר לך את הסכום ששילמת עבור המוצר בניכוי דמי ביטול בגובה 5% ממחיר העסקה או 100 ₪, הנמוך מבניהם, תוך 14 ימים ממועד קבלת הודעת הביטול.

7. שימוש לא חוקי ואסור
7.1. חל איסור להשתמש באתר ובכל תוכן האגור בו לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלו. המשתמש אינו רשאי להשתמש באתר ו/או בתכניו באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. המשתמש אינו רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לאתר, לתכניו, לחשבונות של אחרים או למערכות או רשתות המחוברות לאתר בכל אמצעי שהוא. המשתמש אינו רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהו באמצעים שלא הועמדו לרשותו באופן מכוון על ידי אקו סטור.

7.2. אין לאסוף, להוריד או להעתיק בדרך כלשהי רשימות של משתמשים, או מידע אחר לגבי משתמשים, ולא להשתמש במידע ממין זה או להעבירו (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או לישות כלשהי.

7.3. אקו סטור רשאית לא לאפשר שימוש באתר ובכלל זאת לשלול גישה למשתמש באתר אשר פעל שלא בהתאם לתנאי שימוש אלה, לרבות שימוש בכרטיס אשראי שאינו בתוקף או מוגבל, זיוף של פרטיו האישיים של המשתמש או כל מעשה מרמה אחר. מובהר כי אקו סטור אינה מחויבת להודיע למשתמש על שלילת הגישה כאמור מראש ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי אקו סטור בקשר עם האמור.

8. בעלות וזכויות יוצרים בחומרי האתר
8.1. תנאי שימוש אלה מעניקים למשתמש הרשאה להשתמש באתר לפי התנאים המופיעים בו בלבד. זכויות הבעלות באתר וברכיביו, לרבות כל זכויות הקניין הרוחני, יוותרו כל עת בבעלותה של אקו סטור ו/או ספקיה ו/או נותני רישיון מהם ניתנה לאקו סטור זכות שימוש בקניין רוחני.

8.2. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים בו, ובכללן – המידע, התכנים, הגרפיקה, האיורים, הסמלים, המפרטים, סימני המסחר, הלוגואים, יישומי התוכנה וכיוצא באלו, הן של אקו סטור ו/או ספקיה ו/או נותני רישיון מהם ניתנה לאקו סטור זכות שימוש בקניין רוחני, והן מוגנות על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, וכן חוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ואמנות בינלאומיות.

8.3. סימני המסחר של אקו סטור, לרבות אך לא רק, הגרפיקה, האיורים, הסמלים, הלוגואים והעיצובים השונים, בין אם רשומים ובין אם לאו, יישארו בכל עת קניינה הבלעדי של אקו סטור והמשתמש לא יהיה רשאי לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין בהם.

8.4. האתר והשירותים הכלולים בו מיועדים לשימושו האישי של המשתמש. אין להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לפרסם, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי, מלא, זמני או קבוע, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוני, מכני, אופטי, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא רשות מפורשת של אקו סטור, בכתב ומראש.

9. אחריות
9.1. השירותים באתר ניתנים לשימוש “כפי שהם” (as is) וככל שיהיו זמינים (as available). האתר אינו מותאם ולא ניתן להתאימו למטרה ספציפית או לצרכיו של כל משתמש. לפיכך, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אקו סטור ו/או מי מטעמה, במישרין או בעקיפין, עובדיה או נציגיה או כל מי מטעמה בגין השירותים הניתנים והמוצעים באתר, מגבלותיהם, התאמתם לצרכי המשתמש וכיו”ב. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

9.2. אקו סטור איננה מתחייבת כי השירותים הניתנים והמוצעים באתר, יינתנו ויופיעו כסדרם בלי הפסקות, יתקיימו ללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית, קלקולים, תקלות, נזקים או כשלים, הטעיות – והכול בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת או כל תקלה או כשל אחרים, אצל אקו סטור או ספקים אחרים.

9.3. מבלי לגרוע מן האמור, אקו סטור, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקינות האתר או לגבי תקלות כלשהן באתר, הנובעות מביצוע לקוי של ספקים אחרים או גורמים שאינם בשליטתה, לרבות כוח עליון כגון: שביתות, מזג אויר, מלחמה, ימי חג וכדומה. השימוש באתר כפוף לזמינות ולתקינות של רשת האינטרנט ולפיכך לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה, או תביעה בגין כל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לו עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור, כשל טכני או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור. אקו סטור אינה אחראית, ולא תהא אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת האינטרנט על כל רכיביה ולא תישא בכל אחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאת, איחורים, מניעת רווח וכיו”ב, אשר יגרמו למשתמש במישרין או בעקיפין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש מסכים ומתחייב כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם בכוח עליון, לא ייחשבו כלל להפרה של תנאי שימוש אלו על-ידי אקו סטור, ולא יזכו את המשתמש בכל סעד, זכות או תרופה.

9.4. השימוש באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש, ואקו סטור לא תישא באחריות לכל נזק (לרבות נזק גוף), הפסד, אבדן או הוצאה מכל מין וסוג שייגרמו למי מן המשתמשים, והקשור, במישרין או בעקיפין, עם האתר.

9.5. מובהר בזאת, כי אקו סטור אינה אחראית לאיכות או טיב האתר, לרבות לא לטיב המוצרים, איכותם ו/או התאמתם לצרכי המשתמש ו/או פגמים במוצרים לאחר מכירתם. השימוש באתר יהיה באחריות המשתמשים בלבד, ובהתאם להוראות כל דין. האחריות על המוצרים הנמכרים באתר לאחר מכירתם תהיה על היצרן / היבואן של המוצרים, לרבות האחריות בגין טיבם, איכותם, התאמתם לצרכי המשתמש ו/או פגמים שהתגלו במוצרים לאחר המכירה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין האמור כנגד אקו סטור.

10. מידע מסחרי ופרסומות
10.1. אקו סטור רשאית לכלול באתר תכנים ומידע מסחרי, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמה וכן מטעמם של מפרסמים שונים המבקשים להציע למכירה שירותים או מוצרים אחרים.

10.2. אקו סטור אינה אחראית לתכנים ולמידע המסחרי שיפורסמו מטעם צדדים שלישיים באתר או שיכללו בתוכן שאפשר להוריד ממנו. לעניין פרסומים ו/או תכנים של צד ג’, יובהר כי אקו סטור אינה בודקת, מוודאת או עורכת את תוכן הפרסומים או אמיתותם. פרסום כאמור הוא באחריות המפרסמים בלבד, וכל תוצאה שתיגרם מהסתמכות עליו חלה על אותם צדדים שלישיים. פרסום התכנים והמידע המסחרי כאמור באתר אינו מהווה המלצה או עידוד לרכוש ולהשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בו.

11. שונות
11.1. אקו סטור ו/או מי מטעמה ינקטו באמצעי זהירות על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים. עם זאת, יובהר כי ההזמנה מתבצעת באופן מקוון ומכאן, חשוף האתר לניסיונות פריצה של האקרים ו/או גורמים עוינים אחרים (“ניסיונות פריצה, גורמים עוינים”). אקו סטור תעשה כל שביכולתה על מנת למנוע את ניסיונות הפריצה אך עם זאת אין ביכולתה להבטיח לחלוטין את שמירת המידע באופן מוחלט מפני חדירת אותם גורמים עוינים למחשביה ושימוש שלהם באותם פרטים.

11.2. אקו סטור תעשה את מירב המאמצים בכדי להבטיח שהאתר יהיה בטוח לשימוש נקי מכל ‘וירוס’ או כל תוכנה זדונית ו/או תוכנת ריגול אחרת, ובפרט תפעל למניעת פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, אין ביכולתה של אקו סטור ו/או מי מטעמה בכדי להבטיח כי האתר יהיה בטוח לשימוש ונקי מתוכנות זדוניות ו/או ריגול בכל עת, או להבטיח מניעה מוחלטת של חשיפת המידע האגור אצלה.

11.3. אקו סטור תהא רשאית לשלוח לכל משתמש, משוב בו יתבקש לחוות דעתו, בין היתר, על האתר, המוצרים הנמכרים בו, הליכי הרכישה ורשמים כלליים מהאתר, וידוע למשתמש כי אקו סטור תהא רשאית לעשות שימוש מכל מן וסוג בנתונים שנתקבלו במסגרת המענה למשוב.

11.4. כל הרישומים והתיעוד שייאגרו אצל אקו סטור ו/או מי מטעמה בקשר עם שימוש המשתמש באתר ישמשו הוכחה לכאורה לקיומם ולנכונותם.

11.5. מובהר כי הימנעות מפעולה במקרה או במקרים של הפרה או הפרות של תנאי השימוש על-ידי המשתמש לא תחשב כהסכמה או כוויתור מצד אקו סטור על זכויות ולא ילמדו מהם גזירה שווה לגבי מקרים דומים או לגבי מקרים אחרים.

11.6. אם בית משפט מוסמך יפסוק כי תנאי מתנאי השימוש זה אינו חוקי, אינו תקף או בלתי אכיף, יישמרו תוקפם וחלותם המלאים של שאר תנאי השימוש.

11.7. תנאי שימוש אלו כפופים לדיני מדינת ישראל. לבתי המשפט בתל אביב תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובעת מתנאי שימוש אלו או הנוגעת לו.

אנו מקווים שתיהנו מהגלישה באתר, מהביקור בחנות, מהשימוש במוצרים שתרכשו ומהלמידה מהתכנים שמלווים את המוצרים.

בברכה,
אקו סטור