תקנון האתר

ברוכים הבאים לאקו סטור. האתר מספק שירותי מסחר מקוונים כמו גם שירותי תוכן מעמיקים. האתר מציע מגוון מוצרים, שירותים ותוכן בנושאי סביבה ואיכות חיים, עם דגש על איכות בשירות בתוכן ובמוצרים.

1. כללי

    1.1. השימוש באתר כפוף לקריאת/ה ולהסכמת/ה של כל גולש/ת (“משתמש” או “לקוח“) לתנאי תקנון זה (“התקנון“).

    1.2. האתר מופעל על ידי אקו סטור, ח.פ 515172153, שכתובתה מעבר יבוק 5, תל אביב (“אקו סטור“).

    1.3. אקו סטור זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת, לשנות מעת לעת תקנון זה וכמו כן את תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכן האתר, מחירי מוצרים וכל מה שתמצא אקו סטור לנכון לרבות שינוי ו/או הפסקת פעילות חלק מהאתר ו/או את האתר כולו, ו/או שינוי מטרת האתר ו/או להחליט כי האתר, כולו או חלקו, יהיו פתוחים אך ורק בפני משתמשים רשומים.

    1.4. ע”פ שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, תנאים אלו יחייבו החל מרגע פרסומם באתר. הלקוח/ה לא ת/יגיש כל תביעה שהיא נגד האתר בגין שינויים ו/או תקלות אלו שהתרחשו תוך כדי עדכון האתר.

    1.5. תקפות הכתוב בתקנון זה כחוזה משפטי לכל דבר וענין, והינה הבסיס המשפטי היחידי בין אקו סטור לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הינו בהתאם להסכמה מוחלטת של המשתמש לכל התנאים המופיעים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתקפו של תקנון זה ותחולתו על המשתמש.

          1.5.1. פעולה באתר הינה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

          1.5.1.1. רישום לאתר על ידי שם משתמש וסיסמה פרטית.

          1.5.1.2. רכישת נכס ו/או שירות (“מוצר“) המוצעים באתר למכירה.

          1.5.1.3. גלישה באתר האינטרנט של אקו סטור תוך קריאת תכנים וצפייה בפרסומות.

          1.5.1.4. גלישה בבלוג המופעל במסגרת אתר זה על ידי אקו סטור.

          1.5.1.5. יצירת קשר דרך טפסי אתר אקו סטור והבלוג.

          1.5.1.6. מילוי הסקר המופיע באתר אקו סטור.

     1.6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר , למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה, במסגרת פעילות האתר אם במפורש או במשתמע.

2. תכני האתר
אקו סטור משמשת כמתווכת בין הלקוח והיצרן/ספק/יבואן (“היצרן“) של המוצר הנרכש על ידי המשתמש באמצעות האתר, ובמסגרת תיווך זה מפרסמת מידע אודות מוצרים המתקבלים מאת היצרנים. נתונים אודות המוצרים אשר מופיעים באתר פורסמו כפי שהתקבלו מהיצרן ועל כן הינם באחריותו הבלעדית של היצרן של המוצר הספציפי. מפעילת האתר עושה כמיטב יכולתה על מנת להציג באתר מידע איכותי מדויק מפורט ונכון, הכולל תוכן מסחרי, פרטים אודות מוצרים ותוכן פרסומי, הנמסרים ע”י יצרנים שונים. תכנים אלו יופיעו בצורת טקסט, תמונה או קול. אקו סטור לא תישא בכל אחריות לתכנים אלו שיפורסמו באתר אשר סופקו על ידי יצרנים. האחריות היחידה לתכנים המופיעים באתר ולכל תוצאה שתיגרם משימוש בהם או מהסתמכות עליהם חלה על היצרן אשר סיפק את המידע. פרסום תכנים אלו באתר אינו מהווה המלצה או הבעת עידוד מצד מפעילת האתר לרכוש את המוצר המוצע בהם למכירה, ואקו סטור לא תהיה אחראית לכל תוצאה של רכישת מוצרים או שירותים המופיעים ו/או מפורסמים באתר. כמו כן יצוין כי תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין תמונתם לבין המוצר הנמכר.

     2.1. my eco blog
כל התכנים באתר הבלוג הינם תכנים מקוריים, אשר נכתבו לאחר מחקר מעמיק ובדיקות חוזרות. מפעילת האתר עושה את מיטב המאמצים לספק מידע מהימן ומדויק, אך במידה ונמצא כי המידע אינו מדויק או מהימן, אין האתר אחראי לכל נזק או עוגמת נפש שייגרמו כתוצאה מכך. הזכויות לתכנים כמו גם לתמונות המקוריות באתר הבלוג שייכים לאקו סטור ואין לעשות בהם שימוש לרבות הפצתם בפומבי ללא אישור מראש ומפורש בכתב מהנהלת אקו סטור.

     2.2. קניין רוחני

זכויות היוצרים, הקניין הרוחני, התכנים, קוד האתר וכל העיצובים שבו ובאתר הבלוג שמורים לאקו סטור. משום כך, קיים אסור מוחלט להפיץ, להציג, להעתיק, לשנות לעבד ולהשתמש בכל דרך אחרת בכל דבר הקשור באתר ו/או באתר הבלוג, בתכנם המהותיים או הצורניים, בין על ידי הלקוח ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאקו סטור, זאת בהתאם ובכפיפות לתנאי ההסכמה, במידה וזו תינתן.

3. אחראיות

     3.1. אקו סטור מאפשרת למשתמש לרכוש נכסים ו/או שירותים המוצעים למכירה על ידי היצרנים השונים בדרך נוחה ומהירה באמצעות האתר. אקו סטור עושה את מירב המאמצים על מנת שהנכסים ו/או השירותים המוצגים באתר יגיעו אליה מהיצרן כשהם תקינים ושלמים לחלוטין . לכן, מבלי לגרוע מהאמור בכל דין, האחריות לגבי טיב המוצר ו/או איכותו ו/או התאמתו לצרכי המשתמש ו/או פגמים שנתגלו בו לאחר המכירה תחול במלואה על היצרן המנוי על הנכס/השירות הספציפי שנרכש.

     3.2. אקו סטור מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לשמור על פעילות תקינה של האתר ובמסגרת כך, אקו סטור עושה ככל שביכולתה להגן על האתר מפני הפרעות ו/או פריצות ו/או התקפות על האתר. כמו כן, אקו סטור עשויה לבצע פעולות תחזוקה לאתר מעת לעת ובכלל זה עשויה להשבית את האתר לפרקי זמן ממושכים. אקו סטור תעשה מאמצים על מנת להימנע מהפסקות כאמור ולקצר פרקי זמן אלה במידת האפשר. עם זאת, אקו סטור לא תישא באחריות כלשהי לנזקים ישירים או עקיפים, הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועה פעולות באתר ו/או עקב שיבושים בפעילות האתר ו/או הפסקות לפרקי זמן קצרים או ארוכים. אקו סטור ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו הצטרפותך לאתר לא התקבלה (מכל סיבה שהיא) ו/או לכל בעיה טכנית המונעת ממך מלהצטרף לאתר ו/או לעשות כל פעולה אחרת באתר.

4. ביצוע פעולות באתר

      4.1. רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שמלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי עמן עובדת אקו סטור.

          4.1.1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 4.1 רשאי לבצע פעולה באתר כל אדם שמלאו לו 18 שנים וברשותו תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט, תעודת זהות תקפה וכרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי עמן עובדת אקו סטור, אקו סטור רשאית למנוע ביצוע פעולות באתר באם:

                    4.1.1.1. המשתמש מסר פרטים כוזבים במתכוון או ביצוע כל פעולה של מרמה וכיו”ב באמצעות האתר.

                    4.1.1.2. ביצוע מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע באקו סטור או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות אקו סטור או ספקיה.

                    4.1.1.3. שימוש בכרטיס אשראי מוגבל או חסום לשימוש בדרך כלשהי.

                    4.1.1.4. הוזנו פרטי כרטיס אשראי חסרים.

                    4.1.1.5. אקו סטור החליטה על כך לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.

     4.2. בעת ביצוע פעולות באתר תידרש להזין פרטים אישיים כגון: שם, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני תקפה, סיסמא, מס’ ת”ז ופרטי כרטיס אשראי.

     4.3. על פי חוק אין חובה להזין פרטים אישיים. המזין פרטיו האישיים לאתר עושה זאת מרצונו ובהסכמתו בלבד וזאת על מנת להיכלל במאגר המידע של אקו סטור. ביד כל משתמש ה זכות להימחק ממאגר המידע של אקו סטור על ידי משלוח הודעה לאקו סטור באחד מדרכי ההתקשרות המופיעים בתקנון זה.

     4.4. הגשת פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית עפ”י חוק. אקו סטור תהא רשאית לנקוט בכל צעד משפטי כנגד מגיש פרטים כוזבים, לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שיגרמו לאקו סטור ו/או מי מטעמה עקב שיבוש פעילות האתר ו/או הליכי המכירה באתר.

     4.5. על המשתמש להתחייב למסור מידע מדויק ומעודכן. אקו סטור שומרת על זכותה לפעול לפי שיקול דעתה הבלעדי במידה והתחייבות זו תופר ע”י המשתמש.

5. סודיות ופרטיות

     5.1. אנו באקו סטור מכבדים את הפרטיות של כל לקוחותינו ועושים את מירב המאמצים לשמור על בטחון פרטיכם האישיים.
אקו-סטור מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה באמצעים העומדים לרשותה לשמור על סודיות פרטי לקוחותיה שנמסרו לה בעת ביצוע פעולות באתר. פרטים אישיים של המשתמשים/ות ישמשו שימוש פנימי בלבד, יישמרו במאגרי המידע של אקו סטור אך ולא יועברו על ידי אקו-סטור לגורמים שלישיים חיצוניים, אלא על מנת להשלים את פעולות הרכישה שהתבצעו באתר ולצורך קידום מטרות אקו סטור.

     5.2. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 5.1 לעיל, אקו סטור לא תעביר פרטים אישיים של לקוחותיה לצד שלישי אלא במקרים המפורטים להלן :

          5.2.1. במקרה שבו הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או עלולים לפגוע באקו סטור ו/או בצדדים שלישיים כלשהם.

          5.2.2. במקרה שבו הלקוח עשה שימוש בשירותי אקו סטור לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

          5.2.3. במקרה בו הלקוח הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם אקו סטור או מי מטעמה;

          5.2.4. במקרה בו התקבל בידי אקו סטור צו שיפוטי ו/או דרישה מרשות שלטונית המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי ו/או במקרה בו חלה על אקו סטור חובה על פי דין להעביר פרטים כאמור.

          5.2.5. לקוח/ה שבכוונתם למכור את המוצרים או השירותים שנרכשו באתר לצד ג׳.

          5.2.6. לקוח/ה שהזין לאתר פרטים שגויים אודותיו במתכוון.

          5.2.7. בכל מחלוקת, טענה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הלקוח לבין אקו סטור.

     5.3. באישור תקנון זה הינך מסכים לכך שאקו סטור תהא רשאית לפנות אליך בפקס, טלפון, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטית, הודעה אלקטרונית בכתב ו/או בע”פ ו/או בכל אמצעי תקשורת אחר, בכל מידע בדבר מבצעים, חידושים במכירות בפרט ובאתר בכלל, פרסומות מגופים מסחריים נבחרים, ניוזלטר, עדכוני בלוג וכיו”ב. הסכמה זו ניתנת לביטול על ידך בכל עת על ידי מסירת הודעת לאקו סטור כי אינך מעוניין בכך. בהצטרפותך לאתר ובביצוע פעולות באתר אקו סטור, הינך נותן את הסכמתך לקבלת פניות כאמור לעיל על מנת לשכלל ולפתח את מערכת האתר לצורך קידום מטרות אקו סטור. על אף האמור בסעיף 5.2 אקו סטור רשאית להשתמש בפרטים האישיים של המשתמשים באתר, ללא זיהוי לקוח ספציפי, לצרכי ניתוח סטטיסטי ו/או מכירתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

6. שימוש ב- cookies:

     6.1. על מנת שלא תצטרך להזין את פרטיך האישיים בכל פעם שתבקר באתר במדור המחייב רישום ועל מנת לשפר את חווייתך מהאתר, אקו סטור תהא רשאית לעשות שימוש ב”עוגיות(cookies) . כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב ל- cookiesאך יש לשים לב שמספר חלקים של האתר עלולים לא לתפקד כראוי בסירוב משתמש לקבלcookies- .

     6.2. השרת של אקו סטור עשוי לשמור אוטומטית מידע שנוצר על ידי המשתמש המידע כולל בין היתר, כתובת ה- IP, סוג הדפדפן, האתר שהפנה את המשתמש אל אתר אקו סטור וכ”ד. אקו סטור עשויה להשתמש במגוון שירותים של צדדים שלישים על מנת לספק ללקוח את השירות אשר במסגרתם עשוי להיאסף מידע על הלקוחות בידי הצדדים השלישיים.

7. רכישות ותשלומים

     7.1. ביצוע פעולת תשלום באתר, יעשה באמצעות כרטיס אשראי ע”י בעל כרטיס האשראי.

     7.2. כל עסקה תדרוש אישור מקדים של חברת האשראי בהתאם לפרטים שנמסרו ע”י הלקוח לצורך ביצוע הרכישה. במידה שחברת כרטיסי האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיו של המשתמש לבצע רכישת נכס ו/או שירות , תבוטל הרכישה ודמי ביטול כמפורט בסעיף ‏‏החזרות, יחולו.

     7.3. המחירים המוצגים באתר הינם המחירים הסופיים של הנכס או השירות לרבות רכיב המע”מ ולמעט רכיב המשלוח אשר יוצג בשלב הרכישה הסופי שלפני התשלום.

     7.4. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר/ים. במכירה בתשלומים, רשאית אקו סטור לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

     7.5. ניתן לשלם בתשלומים, בהתאם למדיניות הנהוגה בחברת האשראי של בעל הכרטיס.

     7.6. התשלומים באתר מבוצעים כנגד חשבונית מס וקבלה חתומים דיגטלית, ומאושרים ע״י מס הכנסה.

8. רכישה בטוחה

     8.1. אקו סטור שמה לה למטרה להוות מקום בטוח לרכישות און ליין ובאמצעות מכשיר טלפון ולהישאר מעודכנת בכל עת בתקני האבטחה המתקדמים ביותר ובמנגנוני הסליקה הבטוחים ביותר.

עמוד הסליקה באתר הינו עמוד עצמאי ומאובטח (iframe) אשר עומד בבדיקות ובתקני האבטחה המתקדמים בשוק. העברת המידע בין הלקוחות לשרתי אקו סטור (לרבות פרטי תשלום ו/או כרטיסי אשראי) נעשית באופן מוצפן בטכנולוגיית ssl ועל פי תקן pci level 1.

     8.2. הואיל ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרות אקו סטור להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור על-ידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי כלשהו, למרות אמצעי האבטחה שנוקטת אקו סטור, לחדור למידע אשר שמור ואגור בידי אקו סטור ו/ או להשתמש בו לרעה ו/או בתקלה שנבעה מכוח עליון, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אקו סטור.

9. החזרות, זיכויים וביטולים

     9.1. משתמש יהא רשאי לבטל את רכישת הנכס ו/או השירות בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן על ידי שליחת הודעה בכתב, בתוך 14 יום ממועד קבלת הנכס בפועל או מקבלת מסמך הגילוי (המאוחר מבניהם), ולגבי שירות – בתוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת מסמך הגילוי (המאוחר מבניהם). הודעת ביטול בכתב כאמור תישלח בדואר רשום לכתובת אקו סטור או בדואר אלקטרוני לכתובת friends@ecostore.co.il ובה יפרט המשתמש את שמו ומספר הזהות שלו, פרטים ליצירת קשר ואת סיבת הביטול.

     9.2. בהתאם לחוק הגנת הצרכן, לא יהיה רשאי משתמש לבטל עסקה לרכישת פריטים מסוימים כמפורט בסעיף קטן 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

     9.3. ביטול כאמור יעשה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן לרבות הדרישה מצד החברה לתשלום דמי ביטול בשיעור של 5% משווי העסקה או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם (” דמי טיפול“).

     9.4. במידה ולקוח החליט לבטל רכישה לאחר שהנכס נשלח אליו, באחריותו לדאוג להחזרת הנכס לאקו-סטור בכתובת המובאת להלן. רק לאחר שהנכס יתקבל בכתובת אקו סטור ויימצא שלם, לא פגום, ארוזים באריזתם המקורית שלא נעשה בו שימוש ובהצגת חשבונית או הוכחה אחרת לגבי עצם ביצוע העסקה ותנאיה, יאושר למשתמש החזר על עלות הנכס, בניכוי דמי ביטול אשר יבוצע בתוך 14 ימים.

     9.5. במקרה של ביטול עסקה עקב פגם במוצר נושא העסקה או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו ללקוח בטופס הגילוי, לא יחויב הרוכש בדמי ביטול כלשהם. זאת בתנאי שהמשתמש יחזיר את המוצר כשהוא שלם, לא פגום וארוז באריזתו המקורית, לאקו סטור עד 14 יום מרגע קבלתם (כפי שיתועד אצל השליח/סניף הדואר). במקרים אלו יעמיד הלקוח את המוצר לרשות אקו סטור במקום בו נמסר הנכס ויודיע על כך לאקו סטור.

     9.6. אין החזרה של המוצרים הבאים מטעמי הגיינה: תחתוני ווסת,תחתונים וגביעוניות.

* מוצרים חוזרים יש לשלוח באריזה מוגנת כראוי, או למסור בכתובת: אקו סטור, רח׳ מעבר יבוק 5, דירה 5, תל אביב, בצירוף פרטים אישיים מלאים ליצירת קשר וציון סיבת ההחזרה.

* חוות דעתכם חשובה לנו ונשמח לשמוע על סיבות ההחזרה. ניתן לפנות אלינו בכתובת friends@ecostore.co.il או בטלפון 077-4430-160 בשעות הפעילות.

10. ביטול רכישה מצד אקו סטור

     10.1. אקו סטור תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולה או חלקה.

     10.2. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או לרוכש, ואקו סטור תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הרוכש או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים ו/או המוצרים ככל ששולם.

     10.3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או לרוכש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי אקו סטור ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

11. מוצרים שאזלו מהמלאי

     11.1. אקו סטור עושה את מירב המאמצים לתחזק את מלאי המוצרים בהתאם לנדרש ולעדכן את מערכת האתר ביציאת מוצר מהמלאי, עם זאת ייתכנו מקרים חריגים בהם יצא מוצר מהמלאי ולא יעודכן במערכת החנות. במקרה כזה, בו יזמין לקוח מוצר שאינו במלאי, אקו סטור תפעל לזיכוי או פיצוי הלקוח כראות עיניה. במידה והלקוח לא יסכים לפיצוי/זיכוי שיוצעו לו, אקו סטור תבטל את העסקה ותחזיר ללקוח את מלוא הסכום כולל דמי משלוח (למעט מקרים בהם מוצרים אחרים מאותה רכישה כן נשלחו ללקוח). אקו סטור לא תישא בשום טענה, תביעה או דרישה מצד הלקוח בגין מוצרים שאזלו זמנית מהמלאי, וזאת כמובן בהתאם לתנאי הזיכוי שפורטו לעיל.

12. משלוחים וזמני אספקה

     12.1. בסוף תהליך הרכישה באתר (בשלב הקופה) מתווסף מחיר משלוח המוצר/ים ללקוח (זאת בנוסף למחיר המוצר המוצג באתר). מחיר זה משתנה בהתאם לאופן המשלוח אותו בחר הלקוח ועלול להשתנות מעת לעת, בכפוף למחירי חברת השליחויות.

     12.2. איסוף עצמי מהחנות ברח׳ מעבר יבוק 5 בתל אביב אינו כרוך בתשלום נוסף. מומלץ להתקשר לפני ההגעה לטלפון 077-4430-160 בשעות הפעילות.
הזמנה שלא נאספה תחזור למלאי כעבור חצי שנה ובמידה ולא עברה חצי שנה מאז אקו סטור תזכה את הלקוח.ה על מוצרים שאין להם תוקף או לחלופין מוצרים שיש להם תוקף של לפחות חצי שנה.

     12.3. אקו סטור תפעל כמיטב יכולתה לספק את המוצרים במהירות המרבית, תוך המועד הנקוב בעסקת המכירה של המוצר הספציפי אלא אם כן נאמר אחרת.

     12.4. אריזות ומשלוחים מתבצעים בימים א׳-ה׳. המשלוחים מתבצעים ע״י שליחים מנוסים המגיעים עד הבית ולא באמצעות דואר ישראל.

     12.5. אקו סטור לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו לרבות שביתות השבתות וכיוצ”ב.

     12.6. התקנון של הגוף המשלח באמצעותו תבוצע ההובלה יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב את הלקוח.

     12.7. אקו סטור תפעל על מנת לארוז את המוצרים באופן הראוי, המוגן והמקצועי ביותר אך למרות זאת ייתכן ויגרם להן נזק במהלך המשלוח. בקרות מקרה כאמור יחולו הוראות סעיף החזרות, לתקנון זה.

     12.8. בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

     12.9. יובהר כי דמי המשלוח בהם יחוייב הלקוח, כוללים בין היתר את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

13. משלוחי צד ג׳

     13.1. אקו סטור פועלת בשיתוף עם מספר יצרנים ו/או ספקים מקומיים בשיטת משלוח צד ג׳. במקרים אלו הלקוח יקבל את המוצר/ים ישירות מהיצרן/ספק.

     13.2. בהזמנות בהן מעורבים יצרני/ספקי צד שלישי, ייתכן והלקוח יקבל שתי חבילות (או יותר) נפרדות. הלקוח לא יוכל לבוא בטענות לאקו סטור על אופן המשלוח הזה.

     13.3. יצרני/ספקי צד שלישי מתחייבים לספק את המוצרים, אריזתם ומשלוחם באופן הראוי, התקין, המלא והמהיר ביותר. עם זאת, על כל פגם או תקלה במשלוח ו/או במוצר, יש ליידע באופן מיידי את שירות הלקוחות של אקו סטור ואנו נפעל לפתרון הבעיה באופן המהיר והמקצועי ביותר על פי האמור בתקנון זה.

14. הצהרות סביבתיות מהימנות
אקו סטור מתחייבת להצגת נתונים מהימנים ומפורטים ככל הניתן אודות כל מוצר בחנות. במסגרת הצגת מידע זה בכלל, והצגת תכונות אקולוגיות של כל מוצר בפרט, אקו סטור מכבדת ומחוייבת ל״מדריך להצהרות סביבתיות מהימנות״ של המשרד להגנת הסביבה והרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן. מדריך זה נועד למנוע הטעיית צרכנים בנושאי איכות מוצרים ותרומתם לשמירה על הסביבה, ולמנוע ״התיירקקות״ (greenwash).
אנו באקו סטור עושים את מירב המאמצים לפעול בהתאם למדריך זה ומעבר לכך – להציג באופן הגלוי, הישיר, המפורט, המדוייק והכנה ביותר את תכונות המוצרים בכללותם, והתכונות האקולוגיות בפרט כפי שהתקבלו מהיצרן.
במידה וחלה טעות או חסר במידע מסוג זה שהתקבלו מיצרן המוצר הספציפי, הנוגע לאופי המוצר ו/או לתכונות האקולוגיות שלו ו/או אופן השימוש האופטימאלי שלו, כפי האמור לעיל, אין אקו סטור אחראית לפגיעה הישירה ו/או העקיפה שתגרם בעקבות כך.

15. דין ושיפוט

     15.1. הדין החל על פרשנות ויישום תקנון זה ועל הפעולות המתבצעות באתר, הינו הדין הישראלי בלבד. במקרה של מחלוקת ו/או סכסוך תהא לבתי המשפט של מחוז תל אביב- יפו הסמכות הבלעדית לדון בהם.

16. שירות לקוחות
אקו סטור עלתה לאוויר בסוף שנת 2014. אנו בונים את שירות הלקוחות שלנו בהתאם לצרכי קהילת הלקוחות המתפתחת ולכן ייתכנו לעיתים עיכובים במתן שירות, מענה לשאלות ופתרון בעיות. אנו מתחייבים למענה מיידי בשירות הלקוחות הניתן על ידינו ובמקרים בהם אין באפשרותינו לענות תועברו להשאיר הודעות במענה האנושי ואנחנו נחזור אליכם. אנו עושים את מירב המאמצים לספק שירות לקוחות אדיב, יעיל, מקצועי, משמעותי ומהיר ככל שביכולתנו.

אנו מקווים שתיהנו מהגלישה באתר, מהביקור בחנות, מהשימוש במוצרים שתרכשו ומהלמידה מהתכנים שמלווים את המוצרים.

בברכה,

אקו סטור