חזור לדף הקודם סכין גילוח של פעם בפתיחת הברגה – כסופה ידית מחוספסת